דחיית תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים
050-9997890

מאמרים > דחיית תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים

דחיית תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים

דחיית תובענה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים

ביום 14.2.19 התקבלה החלטה בתובענה בעניין ת”א 33947-03-16 נהרי נ’ אזורים בנין (1965) בע”מ, לאכיפת הסכם מכר מקרקעין לרכישת דירה בפרויקט מגורים של היזם, המותנה בשני תנאים מתלים מצטברים:

1)       קבלת היתר בניה.

2)       חתימה על הסכם ליווי פיננסי, בתוך 12 חודשים מחתימת ההסכם.

ביום 1.3.2015, הודיעה המוכרת לרוכש, שההסכם לא נכנס לתוקף והוא בטל בשל אי התקיימות התנאים המתלים. הרוכש טען בתובענתו זו כי המוכרת סיכלה את ביצועו של ההסכם ולפיכך אינה יכול להסתמך על אי קיום התנאי המתלה.

ביהמ”ש דחה את התביעה מהטעמים העיקריים הבאים:

1)       סעיף 28(א) לחוק החוזים (חלק כללי), קובע, שאם היה חוזה מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על אי-קיומו. בכך נקבע מעין השתק סטטוטורי. עם זאת, בעניינו, הרוכש אינו עמד בנטל המוטל עליו להוכיח, שהמוכרת סיכלה את ביצוע של ההסכם.

מסקנה זו התחזקה לאחר עיון בראיות המוכרת, המוכיחות שעשתה רבות בניסיון להוציא את הפרויקט לפועל אך על אף מאמצי המוכרת, לא התקבל היתר הבניה המיוחל. מכאן שהרוכש לא הצליח להוכיח ולשכנע את ביהמ”ש, שהמוכרת סיכלה את ביצועו של ההסכם ועל כן אינו רשאי להסתמך על התנאי המתלה.

2)       המועד לקיומם הסביר של התנאים המתלים בענייננו חלף זה מכבר וההסכם פקע.  

3)       בנוסף, ביהמ”ש מקבל את טענת המוכרת, שעצם העובדה שלא מיהרה להודיע לרוכש על ביטול ההסכם בדיוק בחלוף שנה ממועד כריתתו אלא עשתה כן רק לאחר שכשלו ניסיונותיה לקדם את הפרויקט, מעידה על קיום הזכות בתום לב ולא על חוסר תום לב. 

4)       לא הוכח שהמוכרת התעשרה כתוצאה מביטול ההסכם ולא הוכחה הטענה בדבר “מצגים” שהוצגו כביכול בפני הרוכש לפיהם, התנאי המתלה בהסכם בעניין קבלת היתר הבניה הוא תנאי פורמאלי בלבד וכי אין מניעה לקבל היתר בניה.  

משאין חולק שהתנאים המתלים לא התקיימו ומשהרוכש לא עמד בנטל להוכיח שהמוכרת סיכלה את ביצועו של ההסכם, התובענה לאכיפת ההסכם נדחתה.

 

 

 

 

פורסם 08-04-2019

חיזוק מחצית הבניין, שוללת אפשרות להעניק זכויות בניה מכוח תמ”א 38

ביום 11.7.2019 התקבלה החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה (ערר (ת”א) 1096-08-18) בערר אשר הוגש ע”י דיירים בחלקה סמוכה לבניין שברחוב בן זכאי 9, בני ברק (להלן: “הבניין”), כנגד החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק לאשר תכנית שמציעה את...

דירת מגורים לצורכי מס

ביום 12.8.19 התקבלה החלטת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (ו”ע 34577-08-17) בערר אשר הוגש כנגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב אשר קבע בהחלטתו כי, נכס שמכר העורר שמוגדר על פי חוקי התכנון והבנייה כ”מחסן” ו”חדר...
צילום מהצד של אישה עורך דין בעבודה

מכירת מניות בחברת פרויקט של תמ”א 38 פטורה ממס רכישה

התקבלה החלטה בתובענה שנדונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד, במרכזה של עמדה חברת אייוגה בע"מ (להלן: "העוררת") אשר הגישה ערר על החלטתו של מנהל מיסוי מקרקעין בנוגע לשומת מס רכישה שהוצאה לעוררת בקשר עם עסקת העברת מניות בחברה שהיא חלק משותפות פרויקט...

לקריאה נוספת בנושא

השאירו פרטים ואחד המומחים שלנו יחזור אליכם

ליצירת קשר ותאום פגישה

עורך דין מקרקעין במרכז

עורך דין מקרקעין במרכז

עורך דין מקרקעין במרכז בחירת נותן שירות היא משימה שאנו נתקלים בה מעת לעת, בין שלצורך תיקון מערכת החשמל בבית ולבין שלצורך ייצוג או ייעוץ משפטי. העניין הוא שבכל המקרים אנחנו מלכתחילה נדרשים לנותן השירות מכיוון שאין לנו לא ידע,...
תמ א 38 2 פינוי בינוי

תמ א 38 2 פינוי בינוי

בשנת 2005 אישרה ממשלת ישראל לראשונה את תכנית תמ”א 38 לחיזוק מבנים שנבנו לפני שנת 1980 ואשר אינם עומדים בתקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידת אדמה. אלא שעם הניסיון שנצבר, נתגלה כי ישנם מבנים שפשוט לא ניתן לחזק אותם והדרך...
רישום בית בטאבו

רישום בית בטאבו

עלות רישום בית משותף בטאבו רכישת דירה ומתן כל התמורה הכספית עבורה, עדיין לא הופכת את הדירה לדירה שלכם מבחינת החוק. בכדי להשלים את תהליך הרכישה עליכם לבצע תהליך של רישום בית בטאבו, או במילים אחרות רישום מקרקעין בלשכת המפקח...

מאמרים אחרונים