מכירת מניות בחברת פרויקט של תמ”א 38 פטורה ממס רכישה

מכירת מניות בחברת פרויקט של תמ”א 38 פטורה ממס רכישה

יום 23.2.19 התקבלה החלטה בתובענה שנדונה בביהמ”ש המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בעניין ו”ע 60313-05-17 אייוגה בע”מ נ’ מנהל מיסוי מקרקעין- אזור מרכז.

במרכזה של התובענה עמדה חברת אייוגה בע”מ (להלן: “העוררת”) אשר הגישה ערר על החלטתו של מנהל מיסוי מקרקעין בנוגע לשומת מס רכישה שהוצאה לעוררת בקשר עם עסקת העברת מניות בחברה שהיא חלק משותפות פרויקט תמ”א  38 ואשר במועד רכישת המניות נדחה יום המכירה בפרויקט התמ”א.

השאלה שעלתה בערר הינה האם השותפות והחברות בה הינן בגדר “איגוד מקרקעין” במועד בו טרם התקיימו התנאים המתלים בעסקת תמ”א 38 שהרי במצב שכזה עסקת רכישת המניות חייבת במס רכישה.

ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את טענת העוררת, וזאת מאחר שבמועד רכישת המניות טרם התקיימו התנאים המתלים בעסקת התמ”א, ולפיכך השותפות וכן החברה, אשר מכרה את המניות ואשר החזיקה בשותפות, לא החזיקו בזכויות במקרקעין ומכאן שאינן בגדר “איגוד מקרקעין” ועל כן עסקת העברת המניות אינה חייבת במס רכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין.

בנוסף, ועדת הערר קבעה כי העובדה שמספר דיירים בפרויקט בחרו לעשות שימוש בפטור האישי של דירת מגורים מזכה איננה רלוונטית לצורך ההכרעה  בערר בדבר דחיית יום המכירה שהרי מדובר בעסקת תמ”א 38/2 והוראת סעיף 49לב’1 לחוק חלה בעניינה וקובעת את “יום המכירה” בנוגע לכלל העסקה.

לסיכום, לאור כל האמור לעיל הערר התקבל.

שתפו ב:

אולי יעניין אתכם גם: